Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ekoloģiskās arhitektūras attīstība Latvijas arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Development of Ecological Architecture in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc. M.Švēde
Recenzents Lekt. A. Fersters
Anotācija Darba autore: Lelde Supe Darba temats: Ekoloģiskas būvniecības attīstība Latvijas arhitektūrā. Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Arhitektūra Darba zinātniskais vadītājs: Prakt.doc. M. Švēde Darba apjoms: 56 lpp. , 1 tabula, 33 attēli, 4 pielikumi Pētījuma mērķis: izpētīt ekoloģiskas būvniecības attīstībai izmantojamos pamatelementus mūsdienu Latvijas būvniecības praksē Darba saturs: 4 daļas, ievads, secinājumi, informācijas avotu apskats, pielikums Pētījuma metodes: 1) teorētiskās literatūras analīze no grāmatām, periodikas un interneta resursiem; 2) anketēšana un analīze; 3) intervija ar nozares speciālistu; 4) novērojumi praktiskajā būvniecībā un būvmateriālu tirdzniecības vietās. Mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums: apkopot informāciju par ilgtspējīgas būvniecības pieejamību Latvijā; iepazīties ar tirgū pieejamiem ilgtspējīgas būvniecības un apdares materiālu piedāvājumiem; izpētīt ilgtspējīgu izejmateriālu pamatatšķirības; izzināt un apkopot sabiedrības viedokli, informētību par ekoloģisku būvniecību, izejmateriāliem. Darba rezultāti: veikts pētījums par ekoloģiskas būvniecības potenciālu Latvijas arhitektūrā
Atslēgas vārdi ekoloģija, materiāli, ilgtspējība
Atslēgas vārdi angļu valodā ecology, materials, sustainability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2013 16:54:26