Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Psihoemocionālie vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Psychoemotional Environmental Risks and their Reduction Options
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. G.Maurāne
Recenzents Dr.med. Ž.Roja
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Dāvis Briedis Maģistra darba vadītājs: Gunta Maurāne, Mg. biol., docente ( prakt.) Maģistra darba tēma: „ Psihoemocionālie darba vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 86 lapām. Maģistra darbs satur 25 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 17 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Par maģistra darba pētījuma objektu ir izvēlēta būvniecības nozare – psihoemocionālie darba vides riski būvniecība un konkrētā uzņēmumā. Pētījuma priekšmeti ir būvnormatīvi un Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka prasības būvniecības nozarē. Būvniecības nozare tiek uzskatīta par paaugstinātas bīstamības nozari. Ļoti būtiski katrai būvniecības situācijai ir izvērtēt darba vides riskus ar kādiem iespējams saskarties veicot jebkurus būvdarbus. Psihoemocionālie riski ir mazāk pētīti, taču tieši šie riska faktori ir saknes, no kā izriet negadījumi- nogurums, nelabvēlīgs psiholoģiskais klimats, neuzmanība, stress darba vidē un dažādi veģitatīvie traucējumi. Analītiskajā daļā tika veikts psihoemocionālo darba vides risku novērtējums, lai saprastu uzņēmuma paaugstinātos psihoemocionālos darba vides riska faktorus. Praktiskajā daļā tika izstrādāti risinājumi paaugstināto risku samazināšanai. Tika izstrādāti priekšlikumi tuvāko gadu psihoemocionālo risku mazināšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: BriedisD., „Psihoemocionālo vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas”: Maģistra darbs/Darba zinātniskā vadītaja G.Maurāne- Datorsalikums- Rīga: RTU, 2013. - 86lpp
Atslēgas vārdi Psihoemocionālie darba vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Psychoemotional Environmental Risks and their Reduction Options
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 14:22:22