Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Mazkapitāla uzņēmuma SIA "AC Baltic" marketinga plāna izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of Marketing Plan for Low Capital Company "AC Baltic"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents
Anotācija Anotācija Darbs izstrādāts par tēmu Mazkapitāla uzņēmuma SIA AC Batic marketinga plāna izstrāde. Darba mērķis ir izstrādāt marketinga plānu jaundibinātām uzņēmumam, kam ir ierobežoti finansu resursi. Darba pirmajā nodaļā aplūkotas Latvijā pieejamās uzņēmējdarbības formas, sīkāk apskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras var nodibināt ar samazinātu pamatkapitālu un to lomu Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Darba otrajā un trešajā nodāļā ir aplūkota marketinga pamatbūtība, loma mūsdienu uzņēmumu darbībā, kā arī marketinga pamatelementi. Darba ceturtajā nodaļā aplūkoti marketinga principi, kas var tikt izmantoti dažādu veidu uzņēmumiem ražošanas, tirdzniecības, servisa un e-komercijas. Darba piektajā nodaļā sīkāk aplūkots un analizēts uzņēmums, kuram tiks izstrādāts marketinga plāns. Aplūkojot uzņēmuma piedāvāto produkciju, pārdošanas rezultātus un jau īstenotās marketinga aktivitātes, kā arī izvirzītos īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus. Darba sestajā nodaļā izstrādāts uzņēmuma marketinga plāns ar konkrētām veicamajām aktivitātēm dažādu mērķu sasniegšanai. Darba apjoms ir 70 lapas, darbā ir iekļautas 4 tabulas, 12 attēli, izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Marketinga plāns Mazkapitāla uzņemums
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing plan Low equity capital company
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.06.2013 16:20:07