Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu autostāvvieta"
Nosaukums angļu valodā "Multi-storey Car Park"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs A.Sprince
Recenzents L.Pupre
Anotācija Bakalaura darbā ir izpētītas augstas un sevišķi augstas stiprības betonu galvenās fizikāli-mehāniskās īpašības. Balstoties uz literatūras avotiem tiek apskatīta augsta un sevišķi augsta stiprības betonu ražošanas tehnoloģija un sastāvs, analizēti citu autoru eksperimentu dati. Pamatojoties uz iegūto informāciju ir veikts parastas, augstas un sevišķi augstas stiprības betonu īpašību salīdzinājums. Darbā ir analizētā aprēķina metodika (pārbaude uz caurspiešanu) pēc trim projektēšanas normām: EN 1992-1-1, SIA 262:2003, ACI 318-08, kā arī ir veikts bezsiju pārseguma mezgla aprēķins uz caurspiešanu augstas un parastas stiprības betoniem. Pētījuma rezultāti ir atspoguļoti grafiski, grafikos ir paradītas kopīgas atkarības no betona spiedes stiprības, darbīga augstuma un pieliktas slodzes pēc trim apskatītājām normām. Aprēķinos iegūtie dati ir apkopoti salīdzināšanas tabulā, kurā var redzēt materiāla patēriņu parastas un augstas stiprības betoniem. Inženierprojekts izstrādāts daudzstāvu autostāvvietai ar bezsiju pārsegumu sistēmu. Ēkas nesošais karkass sastāv no pārseguma, dzelzsbetona kolonnām un dzelzsbetona pamatiem. Inženierprojektā izstrādāti arhitektūras, konstruktīvie un inženierkomunikāciju risinājumi. Darbā tika veikti aprēķini bezsiju pārsegumam, dz/b kolonnai un dz/b pamatam, kā arī ir izstrādāti risinājumi būvdarbu veikšanai, organizācijai, darba drošībai un vides aizsardzībai. Grafiskajā daļā ir izstrādāti būves plāni un griezumi, nesošo konstrukciju plāni un griezumi. Darbs veidots datorrakstā latviešu valodā, grafiskā daļa izstrādāta ar datorprogrammu AutoCAD 2009. Darba apjoms: 183 lpp, 79 attēli, 24 tabula un 37 informācijas avotu nosaukumi, 10 A1 rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi augstas stiprības betons, sevišķi augstas stiprības betons, SIA, EN, ACI, caurspiešana
Atslēgas vārdi angļu valodā high strengt concrete, ultrahigh strength concrete, SIA, EN, ACI, punching shear, flat slab
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.02.2013 17:56:48