Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Maikla un 1,3-dipolārās ciklopievienošanās reakciju sekvence modificētu ogļhidrātu sintēzē
Nosaukums angļu valodā Sequential Michael and 1,3-dipolar cycloaddition reactions for synthesis of modified carbohydrates
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. Māris Turks
Recenzents Dr.habil.chem. Raimonds Valters
Anotācija Literatūras apskatā apkopota informācija par Maikla pievienošanās un 1,3-dipolārās ciklopievienošanās reakciju pielietojumu modificētu ogļhidrātu sintēzē laika periodā no 1960. līdz 2013. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Reaxys, Wiley InterScience un ACS. Maģistra darbā ir apskatīta nitroolefīna Maikla pievienošanās un nekatalizēta nitriloksīdu-alkīnu 1,3-dipolārā ciklopievienošanās reakciju sekvence un tās pielietojums modificētu izoksazolilogļhidrātu sintēzē. Darba ietvaros no 1,2:5,6-di-O-izopropilidēn--D-glikozes, veicot modifikācijas pie C(3), sintezēts Maikla akceptors - 3-dezoksi-3-C-nitrometilēn-1,2:5,6-di-O-izopropilidēn--D-gliko-furanoze. Iegūtais savienojums tika izmantots kā izejviela O-, S- un N- Maikla tipa reakcijās ar dažādiem ne-ogļhidrātu dabas nukleofīliem, rezultātā tika iegūti 9 jauni savienojumi. Iegūtos Maikla aduktus izmantoja kā prekursorus izoksazolil-glikohibrīdu sintēzei, iegūstot 15 jaunus atvasinājumus. Nitroolefīna un ogļhidrātu fragmentu saturošu nukleofīlu Maikla pievienošanās reakcijā tika iegūti 3 jauni savienojumi, kuri lietoti 6 augstākas kārtas nesimetrisku saharīdu sintēzei. Savienojumu struktūras pilnībā pierādītas, lietojot KMR spektroskopiju, rentgenstruktūranalīzi un AIMS. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 130 lpp. Darbs satur 89 shēmas, 13 attēlus, 5 tabulas, tajā izmantoti 97 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MAIKLA PIEVIENOŠANAS REAKCIJA, 1,3-DIPOLĀRA CIKLOPIEVENOŠANAS REAKCIJA, IZOKSAZOLS
Atslēgas vārdi angļu valodā MICHAEL ADDITION REACTION, 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION REACTION, ISOXAZOLE, MODIFIED SACCHARIDES
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 11:01:56