Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apgrozāmā kapitāla koncentrācijas veidu novērtējums un pielietošana starptautiskos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Assessment and application of working capital concentration types in international companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Darbs sastāv no divām galvenajām daļām, ievada un nobeiguma. Analītiskajā apskata daļā aplūkotas apgrozāmā kapitāla pārvaldīšanas īpatnības starptautiskos uzņēmumos, kas sevī iekļauj tā struktūru, finansēšanu un novērtēšanu. Turpinājumā apskatīti iemesli naudas plūsmas optimizēšanai un naudas līdzekļu koncentrēšanas veidi, to īpatnības, priekšrocības un pielietojums. Tam izmantota mācību un nozares literatūra, kā arī interneta resursi. Darba pētījumu un aprēķinu daļā apskatīts starptautisks uzņēmums SIA UniCredit Leasing, kurš izmanto vienu no naudas līdzekļu koncentrēšanas veidiem, tā ieguvumi no metodes pielietošanas un finansiālais stāvoklis, izanalizēti uzlabojumi uzņēmuma darbībā, metodes ietekme uz efektivitātes rādītājiem. Darbā parādīts, ka apgrozāmā kapitāla koncentrācijas metodes palīdz uzlabot uzņēmuma darbību un finansiālos rādītājus. Šādi risinājumi ir noderīgi ikvienam uzņēmumam, bet it īpaši lielām, starptautiskām kompānijām, kuras vēlas samazināt savu atkarību no ārējā finansējuma, samazināt procentu izdevumus par ārējo finansējumu un centralizēt naudas plūsmu pārvaldību un plānošanu, kas ir ļoti būtisks priekšnoteikums efektīvai apgrozāmā kapitāla pārvaldībai un procentu izmaksu samazināšanai.
Atslēgas vārdi apgrozāmais kapitāls, naudas līdzekļu koncentrācijas veidi, naudas plūsmas pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā working capital, cash pooling types, cash flow management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 16:05:05