Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Viesu namu būvniecība Jūrmalā"
Nosaukums angļu valodā "Construction of a guest house in Jurmala"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Noviks
Recenzents U.Lencis
Anotācija Pētnieciskā darba tēma ir Kļūdu analīze jumtu ierīkošanā. Darba mērķis noteikt projektēšanas un cilvēka faktora izplatītākās kļūdas jumtu ierīkošanā un to efektivāku risinājumu pielietojot mūsdienīgus materiālus jumta segumam. Darbā tiek apskatītas modernas un kvalitativākās hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli un tas ieklāšanas mezgli. Plakano jumtu veidi un to attīistība Latvijas un Eiropas mūsdienu tirgū. Darbā tiek aprakstīti dažādo slīpo, kopnes un plakano jumtu konstrukciju veidi un pielietoti materiāli. Darbā tiek analizēti jumtu būvēšanas pamatpncipi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un klimatiskājiem apstākļiem. Inženierprojekta tēma ir Viesu namu būvniecība Jūrmalā. Celtniecības vieta Jūrmala, Dzintaru prospekts 35. Ēkas stāvu skaits ir 3. Ēkā atrodas pagrabstāvs. Ēkas augstums ir 10.52 m. Ēkas izmēri starp asīm ir 52.48 x 23.3 m. Ēkas kopējā stāvu platība ir 3022.6 m2. Inženierprojektā ir iekļautas sekojošas nodaļas: objekta funkcionālā untehnoloģiskā shēma; grunts hidroģeoloģiskie dati; inženierkomunikāciju tīklu izvietojums; ievads arhitektūra; objekta tehniskais raksturojums; ģenerālais plāns; konstruktīvais risinājums; pielietotā apdare; labiekārtošana; siltumtehniskie aprēķini, ugunsdrošības risinājumi; inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi un pieslēgumi; galveno konstrukciju variantu ekonomiskais salīdzinājums; konstrukciju dimensionēšana ar programmām; atsevišķu konstruktīvo elementu analītiski aprēķini; dimensionēšana; situācijas izvērtējums; būvlaukuma ģenplāns; darbu sagatavošanas apraksts un procesu shēmas; galveno būvmašīnu aprēķini; energoresursu avoti un aprēķins būvniecības laikā; būvdarbu tehnoloģija; tehnoloģiskas kartes aprēķins; kalendārais plāns ar aprēķinu, materiāludarbaspēka un būvmašīnu kustības grafiki,; lokālā un koptāme saskaņā ar kalendāro plānu; darba aizsardzība un drošības tehnika; ugunsdrošības pasākumi objektā; vides aizsardzība; darba rasējumi. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 201 lappuses, 21 tabula, 75 attēli, 44 izmantotās literatūras avoti, 11 A1 grafiskās daļas apjoms.
Atslēgas vārdi Viesu namu buvnieciba Jurmala
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction of a guest house in Jurmala
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 20:35:05