Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka paneļu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāte ēku būvniecībā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of application of wood panelling technology in the construction of buildings"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Lūsis
Recenzents J.Biršs
Anotācija Maģistra darba tēma ir Koka paneļu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāte ēku būvniecībā. Darba mērķis ir iepazīties ar koka paneļu tehnoloģiju, tās pielietošanas iespējām, priekšrocībām, trūkumiem un pielietošanas efektivitāti ēku būvniecībā. Darbs izstrādāts atbilstoši maģistra darba uzdevumam un sastāv no 6 nodaļām. Tajās aplūkota koka paneļu tehnoloģija, tās pielietošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi. Darba pēdējā nodaļā veikta tirgus izpēte un produkta realizācijas iespējas. Lai noteiktu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāti, darba gaitā veikti teorētiski aprēķini. To rezultātā noteiktas teorētiskās U-vērtības un būvniecības izmaksas Latvijā izplatītāko būvniecības veidu ēkām. Tās salīdzinātas ar koka paneļu ēkas attiecīgajām vērtībām. Lai pārliecinātos par koka paneļu ēku teorētiski iegūto rezultātu atbilstību realitātei, tika veikti 3 eksperimenti: 1) Termogrāfija eksistējošai koka paneļu dzīvojamajai ēkai, kas ļauj noteikt vājās vietas konstrukcijā; 2) Siltuma plūsmas blīvuma mērījumi caur ārsienu esošai koka paneļu dzīvojamajai ēkai, kas ļauj aprēķināt reālo U-vērtību ēkas koka karkasa ārsienai; 3) Siltuma plūsmas mērījumi laboratorijas apstākļos karstā gaisa plūsmas iekārtā LaserComp FOX600 rūpnieciski izgatavotam koka karkasa panelim, kas ļauj aprēķināt parauga U-vērtību un salīdzināt šo rezultātu ar iepriekšējā eksperimentā iegūto reālos apstākļos. Eksperimentos iegūtie dati tika apstrādāti, to iegūtās vērtības salīdzinātas savā starpā, kā arī ar teorētiski iegūtajām vērtībām. Tas ļauj izdarīt secinājumus par teorētisko rezultātu precizitāti un ēkas konstrukcijas, šajā gadījumā koka karkasa ārsienas, siltuma caurlaidību. Darba beigās izdarīti secinājumi par tehnoloģijas pielietošanas efektivitāti. Maģistra darba apjoms 91 lpp., darbā izmantota informācija no 40 literatūras avotiem, ievietoti 74 attēli, 18 tabulas.
Atslēgas vārdi Koka paneļu ēkas, koka karkasa ēkas, energoefektivitāte, siltuma plūsmas mērījumi, termogrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā timber element houses, timber frame houses, efficiency, heat flow measurements, thermography
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 12:57:01