Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas ekonomikas konverģence ar Eiropas Savienību Baltijas valstu kontekstā”
Nosaukums angļu valodā „Latvian economic convergence with the European Union in the context of the Baltic States”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Anotācija Šajā darbā tiek veikta Latvijas ekonomiskās konverģences ar Eiropas Savienību sistemātiska izpēte. Papildus tiek pētītas sakarības starp ekonomisko konverģenci un ekonomisko politiku Eiropas Savienības dalībvalstīs, lielāku uzmanību veltot Latvijas sasniegumiem un ekonomiskai politikai salīdzinājumā ar Baltijas kaimiņvalstīm. Darba teorētiskajā daļā tika noskaidrota ekonomiskās konverģences definīcija un tika formalizēta tās klasifikācija, pēc kuras konverģenci atšķir pēc veidiem, izmantojamiem rādītājiem un citām pazīmēm. Tika izpētīta un formalizēta ekonomiskās konverģences teorētiskā un empīriskā attīstība. Paplašināti tika apskatīti ekonomiskās politikas divi veidi jeb ekonomiskā integrācija un ekonomiskais intervencionisms, kuri, saskaņā ar ekonomiskās konverģences teoriju, varētu veicināt ekonomisko konverģenci ar attīstītākām valstīm. Darba analītiskajā daļā tika veikti aprēķini ekonomiskās konverģences, integrācijas un intervencionisma kvantitatīvai noteikšanai, un tika pētītas to savstarpējas sakarības. Papildus tam plašāk tika apskatīta Baltijas valstu ekonomiskā politika un konverģence. Darba zinātniski-praktiskajā daļā tika apkopoti, novērtēti un formalizēti analītiskās daļas rezultāti un tika pārbaudītas izvirzītas hipotēzes. Nobeigumā tika noteiktas Latvijas ekonomiskās konverģences ar Eiropas Savienību uzlabošanās iespējas un attīstības perspektīvas.
Atslēgas vārdi Ekonomiskā konverģence, Latvija, Baltijas valstis, Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic convergence, Latvia, Baltic States, European Union
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 13:18:06