Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts
Nosaukums angļu valodā Project for launching a new product into the market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec. V.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autore: Zane Circāne Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr. oec. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts Diplomprojekta apjoms: 67 lapas, kurās ietvertas 27 tabulas, 27 attēli un 4 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 8 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa- no 4 nodaļām un 5 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa- no 1 daļas, darba un dabas aizsardzības daļa- no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, valsts statistikas dati, zinātniskā literatūra, Latvijas Republikas likumi un interneta resursi- kopā 24 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā sniegta informācija par apģērbu ražošanas un tirdzniecības nozari, analizēta situācija konkrētajā tirgū, aprakstīta jaunā produkta un uzņēmuma ideja un izstrādāta iepriekš minētā produkta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā aprēķināta darbā aprakstītā uzņēmuma ražotās preces pašizmaksa un pamatojoties uz to, preces cena; izstrādāts mārketinga komunikāciju plāns pirmajam uzņēmuma darbības gadam un izstrādāts uzņēmuma zīmols. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts konkrētās nozares nākotnes pieprasījuma prognozes modelis. Darba un dabas aizsardzības daļā noteikti darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns šūšanas uzņēmumam. Grafiskajā daļā iekļauti attēli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Atslēgas vārdi Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for launching a new product into the market
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 09:03:15