Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas iecirkņa tehnoloģiskais projekts A/S Grindeks
Nosaukums angļu valodā The technological project of Milnacipran hydrochloride intermediate production unit at JSC Grindeks
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc. Normunds Zelčāns, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
Recenzents Dr.chem. Aigars Jirgensons
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas iecirkņa tehnoloģiskais projekts A/S “Grindeks” ”. Literatūras apskatā apkopota informācija par milnaciprāna un to atvasinājumu bioloģiskajām īpašībām un sintēzes metodēm. Eksperimentālā daļa veltīta milnaciprāna starpproduktu ražošanas tehnoloģijas pārnesei no laboratorijas iekārtām uz lielāka mēroga ražošanas iekārtām. Detalizēti izpētīts ražošanas tehnoloģiskais process. Veikta tehnoloģiskā procesa optimizācija un noskaidrota sakarība starp milnaciprāna hidrogēnhlorīda sintēzes masas pārneses procesiem lielākā mērogā. Izpētīta sakarība starp milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas reakcijas laiku, starpproduktu iznākumu un piemaisījumu profilu. Par pamatu ņemot ražošanas procesa mērogošanas laikā iegūtos datus, maģistra darba ietvaros piedāvāts jauns milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas tehnoloģiskais projekts ar jaudu 2580 kg gadā. Pēc veiktiem tehnoloģiskiem aprēķiniem var secināt, ka iegūtā jaunā tehnoloģiskā shēma ir piemērota milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas procesam. Izmantojot RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamo literatūru, internetu un elektroniskās datu bāzes ScienceDirect, Espacenet, SpringerLink un Beilstein Crossfire, apskatīti literatūras avoti angļu, latviešu un krievu valodā, kas izdoti laika periodā no 1966. līdz 2010. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 117 lpp., darbs satur 24 shēmas, 27 attēli, 34 tabulas, 6 pielikumi, 88 formulas un izmantoti 74 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MILNACIPRĀNS, MILNACIPRĀNA HIDROGĒNHLORĪDS, TEHNOLOĢISKAIS PROJEKTS, RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS PĀRNESE
Atslēgas vārdi angļu valodā MILNACIPRAN, MILNACIPRAN HYDROCHLORIDE, TECHNOLOGICAL PROJECT, TECHNOLOGY TRANSFER
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 12:11:52