Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Lietojumu izstrāde mobilām ierīcēm
Nosaukums angļu valodā Applications Development for Mobile Devices
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Doc. M.Uhanova, Dr.sc.ing.
Recenzents V.Šitikovs, Dr.sc.ing., LDP prof. grupas asoc.profesors
Anotācija Dotā darba tēma ir Lietojumu izstrāde mobilām ierīcēm. Darba gaitā tika apskatītas un salīdzinātas savā starpā populārākās mūsdienu mobilās operētājsistēmas Android un iOS, kā arī izstrādes īpatnības šo tehnoloģiju vidū. Papildus tam tika apskatītas un novērtētas tīmekļa tehnoloģijas PHP un ASP.NET, kuras bieži izmanto mobilo lietojumu izstrādei ar klienta servera arhitektūru. Autors, pildot darbu, izstrādāja mobilā lietojuma struktūru, modeli un projektu, kā arī tas tika realizēts praktiski ar Android tehnoloģiju palīdzību (Java, Android SDK), pie tam tika pielietotas papildus tīmekļa tehnoloģijas servera puses lietojuma izstrādei programmatūras administrēšanai (PHP, HTML, CSS, MySQL, JavaScript). Tika izpētīta implementētā lietojuma aktualitāte un nepieciešamība pēc tā, kā arī tas tika ievietots Google kompānijas lietojumu veikalā Play Market. Darbs sastāv no astoņām pamatnodaļām. Pirmajā darba nodaļā ir aprakstītas mobilo lietojumu izstrādes procesa īpatnības. Otrajā nodaļā tiek apskatītas un salīdzinātas savā starpā pieejamās mobilās operētājsistēmas. Trešajā nodaļā tika veikta lietojumu izstrādes procesa salīdzināšana apskatītās operētājsistēmās. Ceturtajā darba nodaļā tika veikts iepriekšējās nodaļās dotās informācijas apkopojums un salīdzinājums pēc izvirzītiem kritērijiem, kā arī mobilā lietojuma izstrādes tehnoloģiju izvēle. Piektā darba nodaļa ir veltīta valodu Objective-C un Java salīdzināšanai. Sestajā nodaļā autors apskatīja pieejamās papildtehnoloģijas mobilo lietojumu izstrādei ar servera puses lietojuma izmantošanu. Septītajā darba nodaļā tika veidots sistēmas modelis un projekts. Pēdējā darba nodaļā autors apskatīja sistēmas implementēšanas posmu, papildus veicot sistēmas testēšanu. Darbā: 103 lpp teksts, 46 attēli, 17 tabulas, 1 pielikums un 55 informācijas avotu nosaukumu.
Atslēgas vārdi ANDROID, iOS, APPLE, GOOGLE, MOBILAIS LIETOJUMS, MODELĒŠANA, PROJEKTĒŠANA, IMPLEMETĒŠANA
Atslēgas vārdi angļu valodā ANDROID, iOS, APPLE, GOOGLE, MOBILE APPLICATION, MODELLING, DESIGN, IMPLEMENTATION
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 11:42:19