Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Nodarbinātības valsts agentūras atbalsta pasākumu bezdarbniekiem efektivitātes novērtējums Latvijā un starptautiskā pieredze”
Nosaukums angļu valodā “Assessing Efficiency of the Support Programmes for the Unemployed Provided by State Employment Agency in Latvia and International Experience”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof.A.Orlovska
Anotācija Edgars Sarapu. Diplomdarbs Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumu bezdarbniekiem efektivitātes novērtējums Latvijā un starptautiskā pieredze. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz atbalsta pasākumu bezdarbniekiem analīzi Latvijā un Eiropā, sniegt priekšlikumus atbalsta pasākumu pilnveidošanai un sadarbībai ar uzņēmējiem. Darba pirmajā nodaļā izpētīti darba tirgus teorētiskie aspekti un raksturoti darba tirgus rādītāji Latvijā. Darba otrajā daļā raksturoti bezdarbnieku atbalsta pasākumi, kas pašreiz tiek sniegti Latvijā, normatīvie akti, kas tos reglamentē, un organizācijas un iestādes, kas iesaistītas šo atbalsta pasākumu sniegšanā. Pamatojoties uz strukturētajā intervijā gūtajiem secinājumiem, analizēta pakalpojumu sniegšana un identificētas galvenās problēmas. Datu analīzē izmantots pētījums par NVA sniegto pakalpojumu atbilstību darba tirgus prasībām, uzmanību pievēršot bezdarbnieku atbalsta pasākumu efektivitāti raksturojošiem rādītājiem. Diplomdarba trešajā nodaļā detalizēti pētīta Eiropas valstu pieredze karjeras konsultantu pakalpojumu sniegšanā un analizēti telefoninterviju ar darba devējiem, kas izmanto NVA pakalpojumus, rezultāti. Diplomdarbā veiktā pētījuma rezultātā izstrādāti priekšlikumi bezdarbnieku atbalsta programmu pilnveidošanai, kas praktiski izmantojami NVA darba uzlabošanai un sadarbībai ar uzņēmējiem un organizācijām. Diplomdarba apjoms 88 lapaspuses. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, diplomdarbā ir 3 nodaļas, 14 attēli, 2 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi bezdarbs; atbalsta pasākumi bezdarbiekiem; NVA
Atslēgas vārdi angļu valodā unemlpoyement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 15:26:23