Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi SIA "Upfront"
Nosaukums angļu valodā "Recommendations on the Quality Management System Implementation in the "Upfront" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec. Guna Eglīte
Anotācija Kroms K. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi uzņēmumā SIA Upfront: Bakalaura darbs / K. Kroms, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā Kvalitātes vadība, 2013. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, ievads, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3. pielikumi. Darba mērķis ir izveidot priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai uzņēmumā SIA Upfront. Darba pirmajā nodaļā sniegts kvalitātes jēdziena formulējums, KVS pricipi un sadaļas, apskatīta KVS izveidošanas un ieviešanas teorētiskie aspekti. Otrajā daļā analizēts uzņēmums SIA Upfront, tā struktūra, vadīšanas un plānošanas process, dots KVS sistēmas ieviešanas nepieciešamības pamatojums. Trešajā daļā aprakstīti KVS izveides un ieviešanas priekšlikumi SIA Upfront, aprakstīta uzņēmuma dokumentu vadības sistēma, analizēti SIA Upfront izvirzīto kvalitātes mērķu un procesu raksturotāji, kvalitātes pieraksti, korektīvās un preventīvās darbības. Izvērtējot esošo uzņēmuma situāciju, nepieciešams sagatavot kvalitātes sistēmas ieviešanas plānu, kurā būs noteikti galvenie pasākumu bloki, kas veicami ieviešanas procesā. Ieviestajam KVS plānam ir jāsastāv no sagatavošanās, situācijas analīzes un apmācības, KVS rīcību izstrādes, kvalitātes vadīšanas rokasgrāmatas nodaļu izstrādes, sistēmas novērtēšanas (auditēšanas). Katrs etaps ir jāsadala sīkāk, norādot konkrētus soļus un izstrādājamos dokumentus. Katram etapam jānosaka sasniedzamie rezultāti, kuru izpildi varēs novērtēt.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi ""SIA Upfront""
Atslēgas vārdi angļu valodā Recommendations on the Quality Management System Implementation in the ""Upfront"" Ltd
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 09:06:56