Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums 2-(Piridīnil)metilēnindandion-1,3-dionu sintēze un to spektroskopiskās un termiskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Synthesis of 2-pyridinylmethylene indan-1,3-diones and their spectroscopic and thermal properties
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. hab. chem. V. Kampars, Dr. chem. P.Pastors
Recenzents Dr. chem. M. Roze
Anotācija Bakalaurā darbā apskatītas indān-1,3-diona reakcijas ar komerciāli pieejamiem piridīn-2-karbaldehīdu, piridīn-3-karbaldehīdu un piridīn-4-karbaldehīdu un to produktu spektroskopiskās un termiskās īpašības. Reaģenti ņemti dažādās molārās attiecībās, taču visos gadījumos rodas produktu maisījums, kuru sadalīt atsevišķos savienojumos daudzkārt neizdodas. Indān-1,3-diona reakcijā ar piridīn-3-karbaldehīdu un piridīn-4-karbaldehīdu rodas divi pamatprodukti: attiecīgi 2-(piridīnīl)metilidēn-1,3-indāndioni kondensācijas produkti pēc Knoveanagela un 2-[(3-hidroksi-1-okso-1H-inden-2-il)(piridīnil)metiliden]-1H-indene-1,3(2H)-dioni tālākas kondensācijas produkti pēc Mihaela. Abi kondensācijas produkti veidojas paralēli un vienlaicīgi notiek arī retro-Michaela reakcija. Reakcijā ar piridīn-2-karbaldehīdu rodas daudzu produktu maisījums. Dažiem no iegūtajiem savienojumiem struktūra noskaidrota ar KMR, IS un UV/VIS spektru datiem, ka arī AIŠH-MS analīzes datiem. Divu savienojumu struktūra apstiprināta ar rentgenstrukturanalīzes palīdzību.
Atslēgas vārdi PIRIDĪN-2; PIRIDĪN-3 UN PIRIDĪN-4-KARBALDEHĪDI, INDĀN-1,3-DIONS, KONDENSĀCIJA, KNOEVENAGEL, MICHAEL
Atslēgas vārdi angļu valodā PYRIDINE-2, PYRIDINE-3 AND PYRIDINE-4-CARBALDEHYDE, 1,3-INDANEDIONE, CONDENSATION REACTIONS, KNOEVEN
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 23:37:32