Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Investīciju nozīme pilsētu degradēto teritoriju attīstībā
Nosaukums angļu valodā Role of investments in urban brownfield redevelopment
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Mg.oec., lektors U.Kamols
Anotācija Maģistra darbā Investīciju nozīme pilsētu degradēto teritoriju attīstībā izpētīti investīciju instrumenti pilsētu attīstībai, t.sk. degradēto teritoriju revitalizēšanai. Darbā tiek apkopota teorētiskā informācija par investīciju būtību un pilsētu investīciju īpašībām, kā arī tiek definēta pilsētu attīstības plaisa. Analītiskajā daļā tiek analizēti pilsētu attīstības investēšanas instrumenti un finansēšanas avoti, mehānismi pilsētu investīciju tirgus līdzsvarošanai. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izstradāti praktiskie priekšlikumi degradēto teritoriju revitalizēšanai, par piemēru ņemot degradētās teritorijas Sarkandaugavas apkaimē, Rīgā, kur degradēto teritoriju raksturs ir saistīts ar industriālo mantojumu. Pētījuma rezultātā tiek secināts, ka ieteicami instrumenti degradēto teritoriju revitalizēšanai: vērtības pārņemšana, publiskā-privātā partnerība, pilsētu attīstības fondi un pilsētu tēlu veidošana. Viens no galvenajiem izvirzītiem darba priekšlikumiem ir piesaistīt pensiju plānu ieguldījumus pilsētu attīstības projektiem. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, satur 41 attēlus, 7 tabulas, 9 pielikumus, 76 informācijas avotus un sastāv no 138 lapaspusēm.
Atslēgas vārdi investīcijas, degradētas teritorijas, pilsētu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā investments, brownfield, urban development funds
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2013 12:11:55