Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Bioetanola izmantošanas iespējas transporta sektorā
Nosaukums angļu valodā Possibilities of Using Bioethanol in Transport Sector
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs I.Umbraško
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā Bioetanola izmantošanas iespējas transporta sektorā ir aplūkoti veidi un iespējas, kā transporta sektorā var tikt izmantots bioetanols. Darbs ir balstīts gan uz teorētiskiem informācijas avotiem, gan uz praktiskiem pētījumiem. Tika ņemti vērā aktuālākie statistikas dati. Darba mērķis ir noskaidrot, vai Latvijā ir iespējams plašākā mērā izmantot bioetanolu kā degvielu transporta sektorā. Darbā tiek izmantotas kvalitatīvās pētījumu metodes, kas iekļauj dokumentu analīzi un statistisko novērtēšanu. Pētīti tiek Latvijas un citu valstu bioetanola izmantošanas rādītāji periodā no 1931. gada līdz 2013. gadam. Šis temats ir aktuāls šobrīd, jo Latvijas un Eiropas Savienības mērķis ir 10 % atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā transporta sektorā 2020. gadā. Darba izstrādes gaitā tika konstatēts, ka ir iespējams palielināt bioetanola izmantošanu transporta sektorā Latvijā un bioetanols ir spējīgs konkurēt ar fosilo degvielu gan kvalitātes, gan izmaksu ziņā. Darbs satur 55 lpp. teksta, tajā skaitā 4 attēlus, 4 tabulas un literatūras sarakstu ar 21 nosaukumu informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi BIOETANOLS, BIODEGVIELA, ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA, TRANSPORTS
Atslēgas vārdi angļu valodā BIOETHANOL, BIOFUELS, RENEWABLE ENERGY, TRANSPORT
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 15:24:48