Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kultūras pils "Ziemeļblāzma" rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of Culture castle "Ziemeļblazma"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents V.Uzariņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Vēsturisko fasāžu renovācija un no inženierprojekta ar tēmu Kultūras pils Ziemeļblāzma rekonstrukcija. Pētnieciskajā daļā veikts būvdarbu tehnoloģiju apskats renovējot vēsturiskās ķieģeļu mūra fasādes ar vai bez apmetuma apdari. Literatūras apskata daļa sevī ietver gan ieskatu vēsturiskajās tehnoloģijās, gan mūsdienu renovācijas tehnoloģijās. Galvenā uzmanība pievērsta detaļām, kuras ir biežāk pieļautās kļūdas, īpaši būvfizikas jomā. Pētnieciskā darba ietvaros apskatīta fasādes renovācijas darbu gaita Kultūras pilī Ziemeļblāzma, Rīgā. Viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir aplūkot energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas vēsturisko fasāžu renovācijas gaitā. Šajā sadaļā ir veikti aprēķini konkrētiem siltināšanas paņēmieniem un analizēta to ekonomiskā un tehnoloģiskā efektivitāte. Inženierprojekta daļā ir projektēti ēkas Ziemeļblāzmas ielā 36, Rīgā rekonstrukcijas darbi. Projekta ietvaros ir aprēķinātas galvenās pastiprināmās un no jauna būvējamās konstrukcijas- mūra siena un pamati projektētai piebūves daļai, pārsegums un ailes pārsedzes mezgls. Ir veikts pārseguma konstrukciju 3 variantu ekonomiskais salīdzinājums. Projekta ietvaros izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas sadaļa, kurā aprakstīti galvenie tehnoloģiskie procesi, veikti būvmašīnu, 2 tehnoloģisko karšu un kalendārā grafika aprēķini. Sastādīta lokālā tāme zemes darbiem un objekta koptāme. Izstrādāti arī vides aizsardzības un darba aizsardzības un drošības prasību apraksti. Grafiskās sadaļas ietvaros ir ietvertie galvenie arhitektūras risinājumi ēkas fasādes, 1. līmeņa plāns, garengriezums un šķērsgriezums ar atsevišķiem mezgliem. Diplomprojekta sējumā ir 137 lapas, 21 tabula un 83 attēli, 75 bibliogrāfijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 8 A1 lapām.
Atslēgas vārdi Fasādes, Renovācija, Ziemeļblāzma
Atslēgas vārdi angļu valodā Facades, Renovation, Ziemelblazma
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 13:43:08