Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ārvalstu tiešo investīciju plūsmas pasaulē”
Nosaukums angļu valodā „Global foreign direct investment flows”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Saulītis
Recenzents Mg.oec. U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba autores Lauras Jakoveles izvēlētais darba temats ir ārvalstu tiešo investīciju plūsmas pasaulē. Pēdējā laikā arvien lielāku nozīmi pasaules valstu ekonomikās iegūst dažādu reģionu un valstu savstarpējā sadarbība un investīciju apmaiņa, tāpat par aktuālu tematu ir kļuvusi ārvalstu investīciju piesaiste un to veicinošie faktori, jo ienākošās investīcijas attēlo ekonomisko izaugsmi. Izvirzītais darba mērķis ir izanalizēt ārvalstu tiešo investīciju apjomus, dinamiku un piesaistes iespējas pasaules valstīs. Lai šo mērķi sasniegtu tika izpētīti literatūras avoti, iegūti un analizēti jaunākie statistikas dati un noteikti galvenie investīciju piesaistes faktori. Darbs tika veidots no trijām daļām. Pirmajā tika veikts investīciju teorētiskais apskats, ar mērķi izzināt to veidus, klasifikāciju. Otrā daļa tika veikta kā praktiskā investīciju plūsmu izpēte, kurā atsevišķi tika aplūkotas ienākošās un izejošās plūsmas. Darba gaitā tika secināts, ka investīciju līdzekļi ir svarīgs ienākumu avots katras valsts ekonomikā, jo šie līdzekļi dod iespēju attīstīties uzņēmumiem, valstīm. Tika izpētīts, ka šobrīd lielākais gan ienākošo, gan izejošo investīciju avots ir Amerikas Savienotās valstis. Pēdējā laikā arvien vairāk šajā jomā sāk iesaistīties Ķīna. Šī valsts veido arvien pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, kas piesaista ārvalstu investorus. Trešajā daļā tika aplūkotas investīciju plūsmas Latvijā. Uzkrāto investīciju apjomi pēdējā laikā palielinās. Tas nozīmē, ka līdz šim īstenotās darbības investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir bijušas veiksmīgas. Bakalaura darba apjoms ir 61 lappuse, tajā ir ievietotas 8 tabulas, 24 attēli, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi investīcijas, piesaistes faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā investment, attraction factors
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 12:57:09