Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Youth employment promotion in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. I.Judrupa
Recenzents Prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darbu par tēmu Jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes studente Aija Zvaune. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek apskatīti teorētiskie materiāli par nodarbinātību un bezdarbu, tiek analizēta darba tirgus situācija Latvijā kopumā un jauniešu vidū, kā arī tiek veikta Latvijas jauniešu aptauja, lai noskaidrotu viņu uzskatus. Teorētiskās un analītiskās informācijas uzskatāmākai atspoguļošanai, darbā ir iekļautas 3 formulas, 14 attēli un 7 tabulas. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 58 lapas. Izpētot un apkopojot datus par jauniešu nodarbinātību un bezdarbu Latvijā, tika konstatēts, ka jauniešu nodarbinātības līmenis visās apskatītajās vecuma grupās ir zemākais. Apkopojot un analizējot aptaujas datus, parādījās tendence, ka jaunieši savas iespējas iekļauties darba tirgū vērtē kā ļoti niecīgas. Tādējādi ir pierādījusies darbā izvirzītā hipotēze, ka jauniešu nodarbinātības līmenis Latvijā ir ļoti zems un jaunieši ir pesimistiski noskaņoti attiecībā uz savām iespējām veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Lai uzlabotu jauniešu nodarbinātības situāciju Latvijā, būtu nepieciešams veidot ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm un darba devējiem, lai tie varētu pasūtīt sev nepieciešamos speciālistus, kā arī darba devējiem būtu jāpiedāvā vairāk prakses iespēju jauniešiem, kamēr tie vēl iegūst izglītību. Tā tiktu mazināta jauniešu diskriminācija darba tirgū saistībā ar darba pieredzes trūkumu.
Atslēgas vārdi Jauniešu nodarbinātība un bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Youth employment and unemployment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 11:46:24