Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Daudzstāvu autostāvvietu darbības analīze” („Gaujas un Krastupes ielu (Ādažos) rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Multi-Storey Car Park Performance” („Reconstruction of Gaujas Street and Krastupes Street (Adazi)”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents M.Sc.ing. A.Neilande
Anotācija Bakalaura darba daļā izvirzītais mērķis ir analizēt daudzstāvu autostāvvietu satiksmes organizācijas un tehnisko parametru nepilnības Rīgā, pamatojot un komentējot rekomendāciju nepieciešamību daudzstāvu autostāvvietu projektēšanai un ekspluatācijai. Mērķis sasniegts, analizējot ceļu satiksmes negadījumu statistiku, apsekojot Rīgas autostāvvietu un analizējot tās būvprojektā paredzētos konstruktīvos lielumus. Secināts, ka esošie standarti vienlīmeņa autostāvvietām un būvju konstruktīvajiem parametriem nenodrošina skaidras vadlīnijas daudzstāvu autostāvvietu izbūvei, un nepieciešamas rekomendācijas tieši daudzstāvu autostāvvietu projektēšanai un ekspluatācijai, iekļaujot rekomendācijas 1) par elementu ģeometrisko parametru savstarpēju saistību, nevis aplūkojot tos izolēti, 2) par projektēto parametru saistību ar ekspluatācijas prasībām, paredzot, ka esošās stāvvietās ar ekspluatācijas laikā veiktām darbībām jānovērš projektēto elementu trūkumi, 3) par priekšrocības zīmju obligātu uzstādīšanu daudzstāvu autostāvvietās ar augstu satiksmes intensitāti, un citas. Inženierprojekta daļā iekļauta 1) teksta daļa ar esošās situācijas aprakstu, tehnisko risinājumu izvēles pamatojumu, aprēķiniem, tehniskajām specifikācijām, prasībām un ieteikumiem būvdarbu veikšanas laikā, elementu sarakstiem, apjomiem un izcenojumiem; 2) grafiskā daļa ar vispārīgajiem norādījumiem, ielas plānu (iekļaujot vertikālo plānojumu, satiksmes organizāciju, izbūves plānu), garenprofilu, šķērsprofilu veidiem un segas konstrukcijām, nobrauktuvēm, autobusa pieturvietu. Rekonstruējamais ielas posms ir 1248 m garš un ar 6,00 m platu brauktuvi, tam ir paredzēts izbūvēt asfalta segumu, vienu autobusu pieturvietu, 23 pieslēgumus un nobrauktuves, 3,50 m platu asfaltētu apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu 1293 m garumā, 1,20-2,50 m platu asfaltētu gājēju ietvi 893 m garumā. Aprēķina satiksmes intensitāte ekspluatācijas perioda beigās ir 2883 aut./dnn. Darba apjoms - 135. lpp., 12 tabulas, 31 attēls un 1 pielikums. Darba tapšanā izmantots 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Daudzstāvu autostāvvietas
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-storey car park
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2013 00:58:44