Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes kvalitātes analīze Madonā” („Saules ielas rekonstrukcija Madonā”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Quality in Madona”(„Reconstruction of Saules Street in Madona”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents asist. Z.Lazda
Anotācija Satiksmes kvalitātes analīze Madonā Saules ielas rekonstrukcija Madonā Bakalaura darbā apzinātas satiksmes kvalitātes līmeņa analīzes metodes. Satiksmes kvalitātes līmenis ir kvalitatīvs mērījums, kas raksturo notiekošos apstākļus satiksmes plūsmā, kā arī tajā ietilpstošo automobilistu un pasažieru uztveri. Tā novērtēšanai apzināti galvenie apstākļi, kuri definē satiksmes kvalitāti: satiksmes ātrums un brauciena laiks, manevrētspēja, satiksmes pārtraukumi, komforts un ērtība, kā arī drošība, kas raksturo transportbūvju efektivitāti kvalitatīvas satiksmes nodrošināšanai. Lai veiktu satiksmes kvalitātes līmeņa analīzi, izvēlēts ielu tīkls, veikta vizuālā satiksmes skaitīšana gan ielu posmiem, gan ielu mezgliem un iegūto datu apstrāde. Rezultātā ir iegūts satiksmes kvalitātes līmenis Madonā. Inženierprojektā izstrādāts Saules ielas rekonstrukcijas projekts Madonas pilsētā. Rekonstruējamā ielas posma garums ir 691,78 metri, brauktuves platums - 10 metri, saglabāta divvirzienu satiksmes plūsma. Saules ielas un Cesvaines ielas mezgls rekonstrukcijas laikā pārveidots par rotācijas apli. Tāpat inženierprojektā veikta segas konstrukcijas aplēse. Izstrādāti nepieciešamie rasējumi. Darba apjoms - 133 lpp., tajā iekļauti 39 attēli, 31 tabula, 7 pielikumi un 3 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes kvalitātes analīze Madonā Saules ielas rekonstrukcija Madonā
Atslēgas vārdi angļu valodā Level of service analysis in Madona Reconstruction of Saules street in Madona
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 11:12:52