Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Fibrobetona stiegrojuma struktūras pētījumi"; inženierprojekts "Sociālā dzīvojamā māja Salacgrīvā"
Nosaukums angļu valodā "Studies of Fiber Concrete Reinforcing Structure"; Engineering Design Project "Social House in Salacgrīva"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Lūsis
Recenzents A.Zvirbulis
Anotācija Maģistra darbā tiek veikts pētijums un analizēts elementu ar dažādu fibrobetona koncentrāciju darbība liecē. Izveidoti homogēnā un nehomogēnā fibrobetona paraugi ar līdzīgu tērauda un stikla fibru daudzumu, bet izmantojot dažādus fibru orientācijas paņēmienus. Veikti sekojoši uzdevumi: 1) Zinātniskās un tehniskās literatūras izpēte; 2) Tika veikts eksperiments ar fibru orientāciju iepriekš paredzētos slāņos; 3) Tika veikta paraugu testēšana; 4) Iegūto rezultātu analize un apstrāde. Eksperimentu gaitā tiks veikta dažādu fibrobetona elementu spiedes un lieces stirības analīze. Kā arī tiks izstrādāti ieteikumi, kā efektīvāk izmantot fibrobetonu konstrukcijās. Maģistra darba apjoms ir 73 lappuses, tas satur 52 attēlus, 11 tabulas, 21 pielikumus un 25 izmantotos informācijas avotus. Inžeprojekta tēma Sociālā dzivojamā māja Salacgrīvā. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu Sociālā dzivojamā māja Salacgrīvā, kura atradīsies Salacgrīvā, Valmieras ielā 2. Ēkas pirmajā stāvā projektēts fitnesa centrs, SPA centrs un frizētava. Inženierprojekts sastāv no apraksta daļas un grafiskās daļas. Apraksta daļā ir galvenās ēkas konstrukcijas, ēkas plānojums, veikti konstrukciju aprēķini atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normu un noteikumu prasībām, aprakstīta objekta būvniecības tehnoloģija, kā arī veikti izmaksu aprēķini nepieciešamajiem darbiem un materiāliem. Projekta grafiskajā daļā ir izstrādāti ēkas plāni, fasādes un griezumi, lai parādītu kāda ēka izskatīsies no vizuālā viedokļa, izstrādāti galveno būvkonstrukciju rasējumi, kuriem veikti aprēķini, kā arī parādīta objekta būvniecības situācija un kalendārais grafiks būvdarbu veikšanai. Inženierprojekta izstrādei izmantota informācija no 35 literatūras avotiem. Inženierdarba apjoms ir 112 lappuses, tajā ievietoti 12 attēli un 14 tabulas.
Atslēgas vārdi Fibrobetona stiegrojuma struktūras pētījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Studies of Fiber Concrete Reinforcing Structure
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 23:55:33