Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas salu telpiskā nākotne Rīgas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Spatial Future of the Daugava River Islands in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc. E. Bērziņš
Recenzents Arh. R. Riekstiņš
Anotācija Rīgas pilsētas kompozīcijas pamatelements ir Daugava, līdz ar to tās akvatorijā esošajām salām tiek piešķirta nozīmīga vieta pilsētas kontekstā, taču Daugavas salu potenciāls Rīgas pilsētas teritorijā netiek pilnvērtīgi izmantots. Bakalaura darbs sastāv no 4 nodaļām, un tajā pētīta Daugavas salu telpiskā attīstība un tās loma Rīgas pilsētvidē. Darba mērķis ir izpētīt Daugavas salu telpisko attīstību Rīgas pilsētā un faktorus, kas to ietekmē, izvērtējot nākotnes attīstības iespējas. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par salu attīstības vēsturi, analizēta līdzšinējā plānošanas pieredze Daugavas salu teritorijās, kā arī to ietekmējošie faktori. Vietējā pieredze salīdzināta ar globālajām tendencēm un veiksmīgiem pasaules piemēriem. Darba turpinājumā veikta esošās situācijas analīze Daugavas salās Rīgas pilsētā. Balstoties uz pirmajās nodaļās apkopoto informāciju, par galveno salu vērtību izvirzīts to dabiskais un kultūrvēsturiskais mantojums, kura iespējamā izmantošana teritoriju attīstībā uzsvērta veiktajā analīzē. Bakalaura darbs sastāv no 51 lpp, 29 attēliem, 6 pielikumiem un 56 izmantotajiem literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Daugava, salas, telpiskā attīstība, dabiskais un kultūrvēsturiskais mantojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugava river , islands, spatial development , natural and cultural heritage
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 04:55:01