Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dailes teātra ēkas energoefektivitātes tehniski-ekonimiskie risinājumi
Nosaukums angļu valodā Energy efficiency feasibility solutions for Dailes theatre building
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
Recenzents Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Anotācija Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Dailes teātra ēkas energoefektivitātes tehniski ekonomiskie risinājumi”. Diplomprojekts sastāv no 66 lapaspusēm, 16 attēliem, 8 tabulām, un 4 pielikumiem. Ņemot vērā teātra piedāvājumu un iespējas, ir noteikta nepieciešamība veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas samazinātu enerģētisko resursu izmaksas, paaugstinātu skatītāju komfortu un nodrošinātu aizvien augošās Latvijas iedzīvotāju prasības pēc kultūras pasākumiem, tajā skaitā teātra izrādēm. Diplomprojektā ir noteiktas pētījuma robežas – tika pētīta Dailes teātra saimnieciskā un mākslinieciskā darbība, kā arī ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas process. Pētījuma pamatā ir Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dailes teātris”. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un ekonomiski pamatot Dailes teātra ēkas energoefektivitātes pasākumus, noteikt iespējamos riskus, kā arī izteikt priekšlikumus izbūves un ekspluatācijas procesa organizācijas uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā izvērtēta SIA „Dailes teātris” saimnieciskā un mākslinieciskā darbība, izpētīts, kā tiek rēķinātas ēkas apsaimniekošanas izmaksas, un veikta uzņēmuma finanšu analīze. Projekta aprēķinu daļā izpētīts, kā tiek ekonomiski pamatota ēkas energoefektivitātes pasākumu nepieciešamība un kā tiek veikti nepieciešamie aprēķini. Tehnoloģiskajā daļā analizēts energoefektivitātes paaugstināšanas process. Darba un dabas aizsardzības daļā uzskaitīti ieteicamie darba drošības pasākumi, kā arī atkritumu apsaimniekošanas un energoefektivitātes procesi. Diplomprojekta izstrādes laikā iegūtais rezultāts – izanalizēta un ekonomiski pamatota Dailes teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamība.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte; enerģētiskie resursi; apsaimniekošanas izmaksas; finanšu analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy efficiency; energy input; maintenance costs; financial analysis.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 21:25:13