Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Transporta vadības sistēmas izvērtēšana loģistikas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Evaluating Transport Management Systems in Logistics Enterprises”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. P.Patļins
Recenzents
Anotācija Diplomprojekta darbs ar nosaukumu Transporta vadības sistēmas izvērtēšana loģistikas uzņēmumos sniedz ieskatu vienā no galvenajiem loģistikas veidiem transporta loģistika un kravu pārvadājumi, tā nepieciešamību loģistikas uzņēmumiem. Darba autore ir Ilze Pērkone. Zinātniskais vadītājs Dr.oec., docents, Pāvels Patļins. Darba mērķis ir novērtēt loģistikas uzņēmumu transporta vadības sistēmas uzlabošanas iespējas Latvijā. Kā galvenie izvirzītā mērķa uzdevumi jāmin: 1. loģistikas darbību koncepcija; 2. analizēt un novērtēt transporta vadības sistēmu loģistikas uzņēmumiem; 3. secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana par veikto pētījumu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un tā uzdevumus, darba teorētiskajā izklāstā tiek izmantotas analīzes un sintēzes pētniecības metodes. Pētnieciskā daļa tiek izstrādāta izmantojot kvantitatīvās pētījumu metodes, tai skaitā statistiskās un loģiski konstruktīvās pētījumu metodes, kā arī veikta prognožu izstrāde. Pēc darba izstrādes tiek secināts, ka transporta vadības sistēmas attīstība un pilnveidošana loģistikas uzņēmumos, nodrošina pārvadājumu mobilitāti, kvalitāti un dod konkurētspējīgas izmaksu priekšrocības. Izvirzot priekšlikumus par iegūtajiem pētnieciskajiem rezultātiem, kā būtiskākie to aspekti jāmin loģistikas uzņēmumiem nepieciešams izvēlēties atbilstošāko stratēģiju, kombinējot pārvadājumus ar pašu vai kontrakta transportu un ieguldīt līdzekļus daudzfunkcionālo transportlīdzekļu iegādei, tādejādi maksimizējot peļņas rādītāju un nostiprinot uzņēmumu pozīcijas biznesa tirgū. Kopējais darba apjoms ir uz 75 lpp., kurās ievietoti 24 attēli un 58 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 26 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi transporta loģistika un kravu pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transport logistics and cargo transportations
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 17:48:34