Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos”
Nosaukums angļu valodā „Specific features of corporate client property management and maintenance in Latvian regions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., profesors V.Nešpors
Recenzents Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Anotācija Maģistra darba autore: Linda Tula. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Viktors Nešpors. Maģistra darba tēma: Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms: 94 lapas, kurās ietvertas 29 tabulas un 32 attēli. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā tiek apkopota teorētiskā informācija par nekustamā īpašuma jēdziens, sniegts ieskats nekustamā īpašuma kā apsaimniekošanas un pārvaldīšanas objekta tiesiskajā bāzē. Sīkāk izpētīts nekustamā īpašuma tirgus, tā veidi un klasifikācija, tiek analizēts dzīvokļu, zemes bez apbūves un būvju – ēku tirgus. Analītiskajā daļā darba autore analizē SIA „Latio Namsaimnieks” pamatpakalpojumus, finanšu rādītājus un apsaimniekotos un pārvaldītos īpašumus. Tiek analizēta ekonomisko un demogrāfisko faktoru ietekme uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, sniegts ieskats korporatīvo klientu īpašumu pārvaldnieka tehniskajās un administratīvajās funkcijās. Izpētītas un analizētas SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnības Latvijas reģionos, sniegts īpašumu un īpatnību raksturojums. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek izstrādāts SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu - zemes bez apbūves, dzīvokļa īpašuma un vienģimeņu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbu organizēšanas raksturojums Latvijas reģionos. Maģistra darba galvenie rezultāti: izpētīts Latvijas nekustamo īpašumu tirgus, noteiktas būtiskākās SIA „Latio Namsaimnieks” korporatīvo klientu īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas īpatnības Latvijas reģionos. Maģistra darbā izmantotie materiāli: vispārējā un specializētā literatūra, elektroniskie resursi, mācību materiāli, statistikas dati, Latvijas Republikas likumi, SIA „Latio Namsaimnieks” nepublicētie materiāli – kopā 39 literatūras avoti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Tula L. Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos: Maģistra darbs / Zinātn. vadītājs Nešpors V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013 - 94 lpp.
Atslēgas vārdi Korporatīvo klientu īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas īpatnības Latvijas reģionos
Atslēgas vārdi angļu valodā Particularities of corporate clients property management and maintenance in the regions of Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2013 21:01:47