Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālo mediju izmantošanas modeļi bezpeļņas organizācijās
Nosaukums angļu valodā Models of Usage of Social Media in Non-profit Organizations
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. E. Gaile-Sarkane
Recenzents Asoc.prof. T. Tambovceva
Anotācija Seven A. Sociālo Mediju Veidu Lietošana Bezpeļņas Organizācijās: Maģistra Darbs/ A. Seven, Elīna Gaile-Sarkane, Profesore, Ekonomikas Doktors - Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studiju departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2013. 88 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tā sastāvā ir 6 tabulas, 26 attēli. Literatūrās sarakstā ir norādīti 67 avoti. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskā daļa koncentrēta uz masu medijiem, masu mediju transformāciju sociālajos medijos un bezpeļņas mārketingu. Autors analizē mērķauditoriju un tās uztveri attiecībā pret bezpeļņas organizāciju. Autors apkopoja statistikas datus par sociālajiem medijiem, lai apstiprinātu nākamajā daļā izdarītos apgalvojumus. Teorētiskā daļa koncentrēta uz tehnoloģiju pieņemšanas izpēti, un informācijas meklēšanas uzvedības modeļiem. Izmantojot Tehnoloģiju Pieņemšanas modeli, autors centās atrast nozīmīgu sakarību starp šķietamo lietojamības viegluma pakāpi un viegluma pakāpi, lietojot mājas lapu un sociālo mediju apzināšanu, ko tie veic. Darba autors izstrādāja modeli "Sociālo Mediju Apgūšanas Modelis Bezpeļņas Organizācijām", kas balstīts uz šīm divām teorijām. Jaunais modelis analizē faktorus, kas ietekmē potenciālo bezpeļņas organizācijas ziedotāju/atbalstītāju/biedru. Darbā ir definētas barjeras, kas ietekmē iznākumus, un secinājumos ir aprakstītas darbības un atgriezeniskās saites. Praktiskajā daļā analizēta bezpeļņas organizācija "AIESEC". Pirmkārt, aprakstīta AIESEC International organizācija; otrkārt, tiek analizēts darba objekts "AIESEC Latvia". Tika veikta aptauja, kurā piedalījās 160 indivīdi. No šiem 160 indivīdiem 86 bija saistīti ar bezpeļņas organizāciju, un pārējie respondenti - ne. Aptaujas rezultātā tika atrastas nozīmīgas korelācijas starp sociālajiem medijiem un tādiem faktoriem kā indivīda profesija, vecums un tehnoloģiju pieņemšana, un starp sociālo mediju rīkiem un iznākumiem. Nobeigumā, autors izmanto modeli "AIESEC Latvia" darbības analizēšanā un sniedz priekšlikumus, kā uzlabot sociālo mediju mārketingu šajā organizācijā.  
Atslēgas vārdi sociālo mediju, bezpeļņas mārketinga, tehnoloģija pieņemšana modelis, informācijas uzvedība meklē
Atslēgas vārdi angļu valodā social media, nonprofit marketing, technology acceptance model, information seeking behavior
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 22:41:00