Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Patērētāju vajadzību identificēšana luksus preču pārdošanas veicināšanai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Identification of Customer Needs for Increasing of Sales of Luxury Products"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Patērētāju vajadzību noteikšana jau sen ir bijusi viena no svarīgākajām lietām pārdošanas veicināšanā. Vispasaules ekonomiskās krīze smagi skāra visas nozares, kā rezultātā samazinājās arī pieprasījums pēc visām preču grupām. Šobrīd ekonomiskā situācija uzlabojas, palielinās arī pieprasījums pēc lielākās daļas precēm, tomēr pieprasījums pēc luksus segmenta precēm vēl nav atgriezies pirmskrīzes līmenī. Lai uzņēmumi, kas darbojas luksus segmentā, varētu saglabāt savus līdzšinējos ienākumus, tiem ir jāmeklē jauni risinājumi esošo klientu piesaistei un noturēšanai, kā arī jācenšas specializēties, tā saucamajos, nišas segmentos. Viens no šādiem nišas segmentiem ir vidējā slāņa patērētāji, kas reizēm ir spējīgi un vēlas iegādāties luksus segmenta preces. Par galveno maģistra darba mērķi autore izvirza nepieciešamību identificēt luksus preču segmenta patērētāju vajadzības un, atbilstoši noteiktajām vajadzībām, plānot mārketinga aktivitātes. Patērētāju vajadzību identificēšana ir nepieciešama, lai uzņēmums zinātu, kas tā klientiem ir svarīgākais un uz ko jāfokusējas savā darbībā. Šāda veida aktivitāte ļauj arī izvairīties no nevajadzīgiem finansiāliem ieguldījumiem, kas laika gaitā var nesniegt vēlamo rezultātu. Veicot luksus preču segmenta attīstības analīzi Latvijā un apskatot dažādas patērētāju vajadzību identificēšanas metodes, darba autore secina, ka pirmskrīzes laikos Latvijā bija samērā liels luksus preču pircēju īpatsvars. Šo pircēju skaits gan ir samazinājies, tomēr šāds segments Latvijā ir joprojām. Tādējādi var secināt, ka šim tirgum ir potenciāls un tas ir jāattīsta. Darba autore veic arī benčmarkingu, ar kura palīdzību izpēta esošo pasaules luksus segmentu pārstāvju izmantotās mārketinga tehnikas, esošo un jauno pircēju piesaistei. Maģistra darba ietvaros tika veikta aptauja, lai identificētu kādas ir svarīgākās luksus segmenta patērētāju vajadzības. Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas un analizēšanas, tika konstatēts, ka luksus segmenta patērētājiem svarīgākās preču īpašības ir kvalitāte, retums, unikalitāte, vērtīgums un modernisms. Izstrādātie uzņēmuma stratēģiskie mērķi, sniedz ieskatu nepieciešamajās darbības uzlabošanas jomās. Savukārt izveidotais mārketinga aktivitāšu plāns atklāj precīzas veicamās darbības mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma ekonomiskā efekta analīze norāda, ka paredzētie ieguldījumi mārketinga aktivitātēs ļaus uzņēmumam sasniegt vēlamo peļņas pieaugumu un būs ekonomiski pamatoti. Maģistra darba autore izvirza arī priekšlikumus, kam būtu jāpievērš uzmanība, plānojot mārketinga aktivitātes un uzņēmuma tālāko stratēģisko attīstību luksus pārtikas preču segmentā.
Atslēgas vārdi luksus tirgus, delikatese
Atslēgas vārdi angļu valodā luxury market, deli
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2013 13:35:50