Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko ekonomisko sakaru attīstības perspektīvas Bauskas novada pašvaldībā”
Nosaukums angļu valodā “Prospects of Developing International Economic Relations in the Local Government of Bauska Municipality”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts par tēmu "Starptautisko ekonomisko sakaru attīstības perspektīvas Bauskas novada pašvaldībā".Darba autore ir Alise Krisone. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Bauskas novada pašvaldības starptautisko ekonomisko sakaru attīstības veicināšanai, balstoties uz pašvaldības līdzšinējās darbības analīzi un sadarbības iespējām. Pētījums ir praktiski nozīmīgs Bauskas un citu novadu pašvaldību darbiniekiem labās prakses pieredzes apmaiņai, Latvijas uzņēmējiem starptautiskā biznesa veicināšanas iespēju izpētei un izmantošanai pašvaldībās. Darba pirmajā nodaļā, kas ietver trīs apakšnodaļas, izpētīti starptautiskie ekonomiskie sakari pašvaldībās, to veidi, kā arī pašvaldību funkcijas starptautisko ekonomisko sakaru veidošanā. Darba otrajā nodaļā, kas sastāv no četrām apakšnodaļām, analizēta Bauskas novada pašvaldība, tās galvenās problēmas, atklāta pašvaldības tiesiski normatīvā bāze, kā arī tika izanalizēti realizētie starptautiskie projekti un noslēgtie sadarbības līgumi ar citu valstu pašvaldībām. Darba trešajā nodaļā, kas ietver četras apakšnodaļas, darba autore veica aptaujas anketu un intervijas datu analīzi. Tika veikts pētījums, kā pilnveidot starptautiskos ekonomiskos sakarus Bauskas novada pašvaldībā, tajā skaitā pašvaldības starptautiskās sadraudzības veicināšanas, starptautiskās uzņēmējdarbības attīstīšanas un starptautiskā tūrisma attīstības pasākumu jomā. Pamatojoties uz iegūtajiem pētījuma rezultātiem, veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi starptautiskās ekonomiskās sadarbības uzlabošanai Bauskas novada pašvaldībā.Bakalaura darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 87 avoti, darbā ir iekļauti 22 attēli un 14 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 79 lapas. Pielikumu skaits-2.
Atslēgas vārdi pašvaldība, starptautiskie ekonomiskie sakari, attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā municipality, international economic relations, prospects of developing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 21:09:37