Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of a Company Opportunities to Penetrate Foreign Markets”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. I.Pucens
Recenzents Doc. V.Ozoliņa
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts par tēmu Ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējums. Darba autors ir Mārtiņš Kriškāns. Darba mērķis ir izstrādāt ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējuma analīzi, ar kuras palīdzību uzņēmumi varētu noteikt izvēlētajai valstij piemērotāko no ārējo tirgu apgūšanas iespējām. Piedevām efektīvāk izmantot uzņēmuma rīcībā esošos resursus attiecīgā ārējā tirgus apgūšanas procesā. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatītas ārējo tirgu apgūšanas iespējas to raksturojums un salīdzinājums. Papildus ir apskatīti arī ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējuma kritēriji, kuri ir par pamatu darbā izstrādātajam ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtējumam. Otrajā nodaļā pirmajā apakšnodaļā ir divu uzņēmumu apraksti un to darbības analīze. Tieši priekš šiem diviem uz eksportu balstītiem uzņēmumiem ir izstrādāta analīze ārējo tirgu apgūšanas iespēju savstarpējai novērtēšanai. Otrās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir veikta vienkāršota piecu izvēlēto valstu Brazīlijas, Indijas, Japānas, Ķīnas un Zviedrijas tirgus analīze, kura paredzēta vispārēja priekšstata radīšanai par izvēlētajām valstīm. Trešajā nodaļā pirmajā apakšnodaļā ir atspoguļota darbā izstrādātā analīze, kas ir paredzēta ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtēšanai vienas valsts ietvaros, ar iespēju rezultātus salīdzināt arī starp valstīm. Trešās nodaļas otrajā apakšnodaļā ir atspoguļoti uzņēmumu tālākās darbības ieteikumi, kuri izstrādāti balstoties uz darbā izveidotās analīzes rezultātiem un darbā apskatīto uzņēmumu vēlmēm katrā no piecām valstīm. Maģistra darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 52 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 19 attēli un 20 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 86 lapas.
Atslēgas vārdi Ārējo tirgu apgūšanas iespēju novērtejums
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of a Company Opportunities to Penetrate Foreign Markets
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 13:59:44