Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kokmateriālu kalte-noliktava Ķegumā"
Nosaukums angļu valodā "Drier-storehouse for timber in Kegums"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents M.Vilnītis
Anotācija Pētnieciskas daļas tēma ir "Videi draudzīgu (ekoloģisku) būvmateriālu pielietošana būvniecībā." Darba mērķis ir noteikt videi draudzīgu (ekoloģisku) būvmateriālu izvēles kritērijus un vidi ietekmējošos faktorus, kā arī novērtēt Latvijā plašāk pielietoto būvmateriālu ietekmi uz vidi. Darbā tiek salīdzināti tirgū visplašāk pielietotie būvmateriāli no ekoloģiskā viedokļa, veikts to ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī aprakstīti izvēles kritēriji un principi pēc kuriem būtu jāvadās izvēloties būvmateriālus, lai tie pēc iespējas mazāk kaitētu apkārtējai videi un cilvēku veselībai. Inženierprojekta tēma ir Kokmateriālu kalte- noliktava. Celtniecības vieta paredzēta Ķegumā, Rīgas ielā. Kaltes komplekss sastāv no vaļējas gatavās produkcijas noliktavas, kaltu mājas un konteinera- kokmateriālu kaltes. Blakus atrodas arī administrācijas ēka. Kompleksam paredzēts vienstāvu apjoms. Augstākā vieta noliktavas jumta konstrukcijām 10,04 m. Kopējais apbūves laukums 763,5 m2. Inženierprojektā ir iekļautas sekojošas nodaļas: objekta arhitektoniskais raksturojums, inženiertehniskie risinājumi, norobežojošās konstrukcijas siltumtehniskais aprēķins, būvkonstrukciju aprēķins, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, tāmju aprēķini un kalendārais grafiks, darba aizsardzība, vides aizsardzība, darba rasējumi. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 185 lappuses. Diplomprojekts satur 46 attēlus, 30 tabulas un 37 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Videi draudzīgu (ekoloģisku) būvmateriālu pielietošana būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā The use of ecological building materials
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.01.2013 21:15:30