Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana SIA "Dārza zieds"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Customer Service Quality in the "Dārza zieds" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec. Jānis Vanags
Anotācija Bartuseviča I. Klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana SIA Dārza zieds: Bakalaura darbs / I. Bartuseviča, J.Mazais. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo darbu studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. - 68 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā un to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir sniegt priekšlikumus klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai SIA Dārza zieds. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīta klienta nozīme uzņēmumā, klientu apkalpošanas nozīme, klienta apmierinātības novērtēšana, klienta apkalpošanas standarti un kvalitātes instrumentu pielietošana. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma darbība, sniegtie pakalpojumi, veikta klientu saņemto sūdzību analīze, pielietotas kvalitātes metodes problēmu atklāšanai. Darba praktiskajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi esošo problēmu novēršanai un aprēķinātas to aptuvenās izmaksas. Nozīmīgākais secinājums, kurš radās veicot darbu ir tas, ka SIA Dārza zieds klientu apkalpošana norit pašplūsmā, nav noteiktas prasības attiecībā uz klientu apkalpošanu, uz dažādu darbu veikšanu, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes galarezultātu, kurš apmierinātu klienta prasības.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana, klientu sūdzību izskatīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customer service, customer service quality improvement, customer complaint
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 13:29:38