Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Vispārējās aviācijas lidlauku būvniecība, to tehniskie risinājumi un attīstības iespējas Latvijā” („Ādažu lidlauka rekonstrukcija Eimurlaukos, Ādažu novadā”)
Nosaukums angļu valodā „Construction of General Aviation Airfields, Its Technical Solutions and Opportunities for Development in Latvia” („Reconstruction of Adazu Airfeld in Eimurlauki in Adazu Territory”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.R.Naudžuns
Recenzents M.Sc.ing. O.Koemecs
Anotācija Bakalaura darba mērķis bija izveidot ieteikumus vispārējās aviācijas lidlauku būvniecībai Latvijā, izvērtējot vēlamo pieeju to projektēšanā un konfigurācijā, lai panāktu vislielāko tautsaimniecisko ieguvumu. Minētā mērķa sasniegšanai tika izpētīti gan starptautiskie, Latvijai saistošie standarti un ieteikumi, kas regulē vispārējās aviācijas lidlauku būvniecību, gan dažādu valstu pieredze, gan literatūras avoti par vispārējās aviācijas attīstības tendencēm pasaulē. Attiecinot šīs tendences uz Latvijas situāciju, tika (1) izveidots ieteikumu kopums vispārējās aviācijas lidlauku būvniecībai Latvijā; (2) izvēlēta visoptimālākā aprēķina metode lidlauku segu aprēķiniem. Inženierprojekta mērķis bija izveidot būvprojektu Ādažu lidlauka rekonstrukcijai ar tādiem parametriem, lai tas varētu apkalpot vidēja izmēra biznesa klases reaktīvo lidmašīnu. Inženierprojekts sastāv no teksta daļas un grafiskās daļas. Teksta daļa satur esošās situācijas aprakstu, risinājumu pamatojumu, aprēķinu daļu, elementu sarakstus, apjomus un tāmes. Grafiskā daļa satur izbūvei nepieciešamos rasējumus: vispārīgos rādītājus, izbūves plānu, vertikālo plānojumu, ūdens novades risinājumus, griezumus. Darba apjoms - 116. lpp., 15 tabulas, 17 attēli un 0 pielikumi. Darba tapšanā izmantoti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vispārējā aviācija, lidlauki
Atslēgas vārdi angļu valodā General aviation, aerodromes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2013 20:55:02