Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē
Nosaukums angļu valodā Translation of Terminology in the Field of Telecommunications
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Asociētā profesore Marina Platonova
Recenzents
Anotācija Maģistra darba autors ir Artur Uzbekov, RTU profesionālās maģistra studiju programmas 2. kursa students. Darba tēma ir "Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē". Darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darbs arī satur ievadu, nobeigumu, bibliogrāfiju,terminu glosāriju un avottekstu. Bibliogrāfijā ir atspoguļoti 33 informācijas avoti, 3 no kuriem ir Interneta avoti. Kopējais darba apjoms ir 130 lpp., neieskaitot pielikumus. The total volume of the work is 153 pages (excluding the appendices).
Atslēgas vārdi Terminoloģija, Aizguvumi, Abreviatūras, Terminu darināšana un Standartizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Terminology, Borrowings, Abbreviations, Term Formation Patterns and Standardization
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 14:40:44