Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu projektēšanas prasības ārvalstīs, to pielietojums Latvijas pilsētās”
Nosaukums angļu valodā „Design Requirements for Traffic Calming Technical Measures in Foreign States, Their Use in the Cities of Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs doc. J.Bidzāns
Recenzents asoc.prof. A.Zariņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir Satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu projektēšanas prasības ārvalstīs, to pielietojums Latvijas pilsētās. Darba mērķis ir izpētīt satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu iespējamo pielietojumu Latvijas pilsētās, vadoties pēc ārvalstu pieredzes. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Izpētīt satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu projektēšanas prasības Latvijā un ārvalstīs; Izpētīt ārvalstīs pielietoto satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu iespējamo integrāciju Latvijas pilsētās; Veikt satiksmes drošības analīzi atsevišķiem ielu posmiem Rīgā; Pielietojot satiksmes mierināšanas tehnisko līdzekļu projektēšanas prasības ārvalstīs, izstrādāt atsevišķo Rīgas ielu posmu iespējamos tehniskos risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai. Darbā aplūkoti Latvijā izdoti standarti un normatīvie dokumenti, kuri nosaka satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešanas prasības. Turpinājumā apskatīta ārvalstu pieredze šajā jautājumā. Pārņemot labāko citvalstu praksi, darbā izstrādāta satiksmes mierināšanas pasākumu ieviešanas shēmas adaptācija Latvijas apstākļiem. Balstoties uz maģistra darbā aplūkoto ārzemju pieredzi, ir veikta satiksmes mierināšanas plāna skices izstrāde privātmāju rajonam Teikā, Rīgā. Darba kopējais apjoms sastāv no 167 lapām, tai skaitā 10 tabulām, 100 attēliem, 4 rasējumiem un 39 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi satiksmes mierināšana, ātrums, gājēji
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic calming, speed, pedestrian
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 18:56:45