Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Ar līdzizgulsnēšanas metodi iegūtu nanostrukturētu dzelzs oksīdu īpašības
Nosaukums angļu valodā Properties of nanostructured iron oxides synthesized by co-precipitation method
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. A.Šutka
Recenzents Dr.phys. J.Zavickis
Anotācija Dotais maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskata daļā apskatītas dzelzs oksīdu un oksihidrātu struktūras un individuālās īpašības. Apskatītas iegūšanas metodes un dzelzs oksīdu nanomateriālu pielietojuma sfēras. Darba eksperimentālajā daļā pētītas līdzizgulsnēšanas metodes sintēzes parametru maiņas ietekme uz iegūstamo savienojumu fāžu sastāvu, to tīrības pakāpi, daļiņu formu, dispersitāti un izmēriem. Izvērtētas iegūto dzelzs oksīdu (magnetīta, maghemīta un hematīta) nanomateriālu magnētiskās un optiskās īpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 63 lappuses, 39 attēlus, 8 tabulas, 18 formulas. Darbā kopumā izmantoti 74 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi līdzizgulsnēšanas metode, magnetīts, hematīts, magnētiskās un optiskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā co-precipitation method, magnetite, hematite, magnetic and optical properties
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 11:09:46