Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Darba tirgus problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Labour market problems in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. L.Kamola
Recenzents Lekt. N.Balabka
Anotācija Darba autore: Natalija Barkovska Bakalaura darba tēma: Darba tirgus problēmas Latvijā Darba vadītāja: Līga Kamola Darba saturs: Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļa darba autore raksta par darba tirgus teorētiskiem aspektiem, precīzāk tiek raksturoti darba tirgus dalībnieki, pieprasījums un piedāvājums, ka arī darba samaksa. Otrajā daļa darba autore dziļāk apraksta Latvijas iedzīvotāju daudzpusīgo un neparastu sastāvu, ka arī darba tirgus struktūru, kurš pastāv Latvijā. Darba tirgus problemātiskas situācijas šajā bakalaura darba ir apskatīties no daudzām pusēm, bet viss vairāk darba autori piesaista migrācijas problēmas, ka arī nodarbinātības un bezdarba problēmas. Bakalaura darba apjoms: 45 lpp., 17 bibliogrāfiskie avoti, 11 attēli, 1 tabula, 1 formula un 1 pielikums
Atslēgas vārdi Darba tirgus, darbaspēka migrācija, nodarbinātība, bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor market, labor migration, employment, unemployment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 17:29:16