Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Application of Microenterprises Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Liepa, VID Finanšu pārvaldes direktore
Anotācija Krīzes apstākļos valstij bija nepieciešami papildus ieņēmumi, bet maziem uzņēmumiem atbalsts. Tādēļ 2010. gadā tika izveidots mikrouzņēmumu nodoklis, kas domāts mazo uzņēmumu darbības un administrējamo nodokļu atvieglošanai, jaunu nodokļu maksātāju mudināšanai uzsākt savu biznesu un komersantu nelegālās darbības legalizēšanai. Diplomdarba tēmas aktualitāte saistās ar nodokļa efektivitātes analīzi, cik veiksmīgi tika sasniegti izstrādātie nodokļa mērķi. Diplomdarba pētījuma objekts ir mikrouzņēmumu nodoklis, priekšmets mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumu apjomi un maksātāju skaits laika periodā 2010. oktobris 2013. marts. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un analizēt mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas būtību un ar nodokli saistītas problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi, kas saistīti ar informācijas vākšanu, analīzi, secinājumu un priekšlikumu izstrādi. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās tiek aprakstīta Latvijas Republikas nodokļu sistēma, tās vēsture, nodokļu elementi un saimnieciskās darbības veicēju maksājamie nodokļi. Otrā nodaļa sastāv no 4 apakšnodaļām, kurās tiek aprakstīts un analizēts mikrouzņēmumu nodoklis, ar to saistītā grāmatvedības kārtošana, mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumu apjomi, minētā nodokļa priekšrocības un trūkumi. Trešajā nodaļā ir mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanas priekšlikumu analīze. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti darba autores priekšlikumi par mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanu. Diplomdarba izstrādāšanas gaitā tika izveidoti 4 attēli un 3 tabulas, tika izmantoti 45 informācijas avoti: Latvijas Republikas likumi, Latvijas autoru grāmatas, mācību līdzekļi, publikācijas, Valts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli, statistikas dati un elektroniskie resursi. Diplomdarba apjoms ir 63 lapaspuses un 2 pielikumi. Darbs ir rakstīts datorsalikumā latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Application of Microenterprises Tax
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 12:27:03