Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma peļņa un rentabilitāte
Nosaukums angļu valodā Profit of a trading company and its profitability
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Anotācija Krists Kazaks - bakalaura darbs. Bakalaura darba nosaukums Peļņa un rentabilitāte tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba apjoms ir 62 lpp. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma SIA Narvesen Baltija peļņu ietekmējošos rādītājus izmaksas, kā arī noteikt un paaugstināt uzņēmuma rentabilitāti. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai nepieciešams risināt sekojošus uzdevumus: 1. Apkopot un izpētīt teorētisko literatūru; 2. Pētīt un raksturot uzņēmuma SIA Narvesen Baltija pēdējo 5 gadu darbības rādītājus, kas raksturo uzņēmuma peļņu; 3. Izstrādāt priekšlikumus kā arī veidot secinājumus par pētāmo objektu. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta literatūra, kas raksturo uzņēmuma peļņu, tās ietekmējošos faktorus, kā arī tiek pētīti galvenie rentabilitātes raksturojošie rādītāji. Bakalaura darba otrajā daļā tiek sniegts ieskats uzņēmuma biogrāfijā, akcentējot tā darbības veidu un specifiku. Tiek analizēta izmaksu struktūra uzņēmumā, aprēķināti rentabilitātes rādītāji un uzņēmuma kritiskais pārdošanas apjoms populārākajai produkcijai. Lai informācija būtu pamatota, tiek izmantota nozares statistika. Bakalaura darbs satur 21 tabulu, 7 attēlus, 11 formulas, 19 literatūras avotus kā arī 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Peļņa, rentabilitāte, izmaksas kritiskais punkts, franšīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Profit, profitability, costs, Franchising
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 18:07:00