Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of dwelling energy efficiency enhancement measures choice
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., LR KM investīciju nodaļas vadītājs Aivars Jurjāns
Recenzents Dr.oec., profesors Jānis Vanags
Anotācija Diplomprojektā ir apkopota un analizēta informācija māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ekonomiskā pamatojuma izstrādei, novērtēta sasniegtā pieredze energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu pielietošanā un piedāvāts šo pasākumu ekonomiskais pamatojums, balstoties uz ekonomiju, ko sniedz energoietaupījums naudas izteiksmē attiecībā pret investīciju apmēru. Apskatīti māju energoefektivitātes paaugstināšanas juridiskie un finansiālie aspekti saistībā ar pastāvošo likumdošanu un izveidojošos situāciju daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanā, uzturēšanā un renovācijā. Apkopota informācija par darbībām, kas jāveic, lai veiksmīgi realizētu renovēšanas projektu – sākot no lēmuma pieņemšanas un beidzot ar būvfirmas izvēli un līgumu slēģšanu. Analītiskajā daļā analizēta informācija par Rīgas dzīvojamo fondu, kuram būtu ievērojami jāpaaugstina energoefektivitāte, apskatīti un novērtēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, samazinot siltuma enerģijas patēriņu šajās mājās, izmantojot sasniegto pieredzi Latvijā, no tehnisko, juridisko un finansiālo aspektu viedokļa. Darba aprēķinu daļā, izmantojot pieejamos datus par apskatamo dzīvojamo māju, plānoto darbu izmaksām un projekta izvēlēto finansējuma veidu, tiek analizēts reālas dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu plāna ekonomiskais pamatojums, optimālā plāna pieņemšanas iespējas no dzīvokļu īpašnieku interešu viedokļa. Tiek aplūkots prognozējamais siltuma enerģijas ietaupījums pēc atsevišķu energoefektivitātes pasākumu realizācijas. Darba tehnoloģiskajā daļā apskatīta energoefektivitātes pasākumu ieviešanas kārtība, juridiskie nosacījumi, pievēršot īpašu uzmanību līgumu slēgšanai, aprakstīta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tāmes izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanas finansēšanas kārtība, tās analīze un novērtējums Darba rezultātā izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi māju energoefektivitātes pasākumu ieviešanas vienkāršošanai un paātrināšanai, lai tiktu izpildīta Eiropas Parlamenta un Padomes (EPP) 16.12.2002. direktīva 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti un tiktu sasniegti Latvijas enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007. – 2020. gadam rādītāji.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izvēles ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic justification of dwelling energy efficiency enhancement measures choice
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2013 21:13:39