Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Elastīgas datu bāzes veidošanas iespēju izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Analysis of Possibilities for Flexible Database Design
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir veikt elastīgu datu bāzu izveides iespēju un attēlošanas struktūru veidu izpēti un izveidot elastīgas datu bāzes projektējumu.. Bakalaura darba mērķa īstenošanai tika apkopota informācija par elastīgas datu bāzes definējumu un priekšnosacījumiem šādu datu bāzu sekmīgai izpildei/ pielietojumam, kā arī tika apkopota un analizēta informācija par elastīgu datuglabāšanas un attēlošanas struktūru veidiem un iespējām. Bakalaura darba izstrādes ietvaros tika izveidota respondentu aptaujas anketa, kurā tika noskaidrotas mūsdienu progresīvākās datu bāzu struktūras un to lietojuma popularitāte. Balstoties uz anketas aptaujas rezultātiem un elastīgu datu glabāšanas un attēlošanas struktūru infromācijas analīzi, tika izstrādāts informācijas sistēmas datu bāzes pamata projektējums. Bakalaura darba ietvaros tika veiktas izmaiņas izveidotajam datu bāzes pamata projektējumam: tika pievienotas/ ieviestas jaunas funkcijas, kas datu bāzes pamata projektējuma objektu struktūru padarīja elastīgāku nākotnes papildfunkcijām. Balstoties uz apkopoto informāciju un iegūtajiem rezultātiem , tika izteikti priekšlikumi elastīgu datu bāzu struktūru veiksmīgam lietojumam lielos informācijas sistēmu projektos. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 26 attēli, 4 tabulas, 3 nosaukumu informācijas avoti un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi elastīgums, elastīgas struktūras, datu bāzes sakārtošana, universālā tabulas, zarošanās struktūras
Atslēgas vārdi angļu valodā flexibility, flexible structures, database refactoring, universal table, branching structure
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 10:00:09