Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektroenerģijas ražotāju darbības īpatnības kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgus apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Energy producers activity features in general electrical supply network and in the electricity market conditions"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Šajā darbā tiek aplūkota elektroenerģijas ražotāju, īpaši to kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus, darbību iespējamā ietekme uz elektroenerģijas sistēmas stabilitāti un cenu veidošanos liberalizētā elektroenerģijas tirgus apstākļos. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā aplūkota Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas struktūra un tās attīstības perspektīvas. Otrajā nodaļā tiek apskatītas elektroenerģijas ražošanas iespējas izmantojot Latvijā pieejamos atjaunīgos energoresursus, ka arī Eiropas Savienības direktīvā sniegtās rekomendācijas energoresursu izmantošanas veicināšanā pielietojamiem atbalsta mehānismiem. Trešajā nodaļā tiek izpētītas elektroenerģijas sistēmas darbības īpatnības pie liela elektroenerģijas ražotāju īpatsvara, kas izmanto atjaunīgos energoresursus. Ceturtajā nodaļa aplūkots Baltijas valstu elektroapgādes sektora liberalizācijas process, cenu veidošanos principi elektroenerģijas tirgū un elektroenerģijas ražotāju, kas izmanto atjaunīgo energoresursus, darbību ietekme uz cenu veidošanos elektroenerģijas tirgū. Noslēgumā doti secinājumi par cenu veidošanas principiem, tehnisko un ekonomisko apstākļu ietekmi uz elektroenerģijas sistēmas darbībām. Darba kopapjoms ir 87 lappuses, tas satur 19 attēlus, 12 tabulas, 1 pielikumu un izmantoti 31 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Elektroenerģijas ražotāju darbības īpatnības kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgus apstākļ
Atslēgas vārdi angļu valodā Energy producers activity features in general electrical supply network and in the electricity marke
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 14:54:37