Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improvement personnel selection and adaptation in an enterprise”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta autors: Ilze Bludziņa Diplomprojekta vadītājs: Mg.psych., lekt. Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un projekta aprēķinu daļas. Darbā ir 86 lapas, tajā ir 7 tabulas, 4 formulas un 23 attēli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, tajā skaitā LR normatīvie akti, speciālā literatūra par personāla atlases un adaptācijas procesiem, elektroniskie resursi, kā arī RTU un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta SIA Tiger Shop personāla atlases un adaptācijas procesa analīze un noteiktas problēmas, kas apgrūtina efektīvu personāla atlasi un adaptāciju uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un adaptācijas teorētiskie aspekti un labas prakses piemēri personāla atlases un adaptācijas jomā. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti projekti uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas procesa pilnveidošanai: darba piedāvājuma sludinājums, darba intervija un adaptācijas plāna izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bludziņa, I. Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja Reinfelde. S. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2013.-86 lpp.
Atslēgas vārdi "Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Project for improvement personnel selection and adaptation in an enterprise"
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 17:49:14