Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Paceļamo vārtu ražotne Mārupē"
Nosaukums angļu valodā "Industrial Building of Gate Manufacturer in Marupe"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Justs
Recenzents A.Ševeļkovs
Anotācija Diplomdarba pētnieciskās daļas mērķis ir noskaidrot paaugstinātu temperatūru ietekmi uz viena augstas stiprības betona sastāva fizikālajām un mehāniskajām īpašībām. Tā sasniegšanai veikti eksperimenti ar 94 betona testa paraugiem, pakļaujot tos paaugstinātai temperatūras apstrādei no 20 līdz 300C diapazonā četras stundas. Darbā noteikta paraugu spiedes stiprība, ūdens uzsūce un ūdens caurlaidība. Spiedes stiprības attīstības dinamika trīs mēnešu laikā noteikta nekarsētiem paraugiem. Pētījuma ietvaros noskaidrots, ka izmantotā betona sastāva termiskā apstrāde paaugstina spiedes stiprību, bet tajā pašā laikā veicina citu betona ilgizturību ietekmējošu faktoru strauju attīstību. Kā perspektīvs termiskās apstrādes pētījumu virziens identificēts temperatūru diapazons līdz 100C. Darbā izvirzīti vairāki tā ietvaros neatrisināti jautājumi, kuri izvērtējami kā perspektīvi tālāku pētījumu virzieni. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts valsts tautsaimniecībai nozīmīgam objektam vienstāvu ražošanas ēkai. Darbā aprakstīts objekts un tā inženierkomunikāciju risinājumi, veikti aprēķini ēkas nesošo konstrukciju portālrāmju un to pamatu dimensionēšanai, kā arī veikts salīdzinājums starp portālrāmi un kopni kā nesošo konstrukciju. Inženierprojekta daļas ietvaros aprakstīta arī ēkas būvniecības tehnoloģija un darba drošības prasības. Diplomdarba apjoms ir 110 lappuses, 27 tabulas, 36 attēli un diagrammas, 8 A1 rasējumu lapas. Darbā izmantots 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Augstas stiprības betons, termiskā apstrāde, ražošanas ēka, portālrāmis
Atslēgas vārdi angļu valodā High strength concrete, thermal treatment, industrial building, portal frame
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 14:58:30