Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Elektrodrošības kritēriji, to pilnveidošana būvniecībā un realizācija
Nosaukums angļu valodā Electrical Safety Criteria, their Improvement for the Construction Industry and Implementation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. V.Ziemelis
Recenzents Doc. I.Brakšs
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Jānis Blikerts Maģistra darba vadītājs: Valdis Ziemelis, RTU docents, Mg.sc.ing., Tehnogēnās drošības konsultatīvā un apmācības centra direktors. Maģistra darba tēma: „Elektrodrošības kritēriji, to pilnveidošana būvniecībā un realizācija” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 94 lapām. Maģistra darbs satur 31 attēlus, 9 tabulas, 20 aprēķina formulas, 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 17 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Par maģistra darba pētījuma objektu ir izvēlēta būvniecības nozare – elektrodrošības kritēriji, to pilnveidošana būvniecībā un realizācija. Pētījuma priekšmeti ir elektrodrošības normas, kas nosaka prasības būvniecības nozarē. Būvniecības nozarē strādā daudz nodarbināto un tur tiek lietots darba aprīkojums un elektroinstrumenti. Būvniecības nozarē biežāk notiek nelaimes gadījumi ar smagiem veselības traucējumiem vai nāvējošām traumām un tos izmeklējot un izmeklēšanas rezultātā nosakot nelaimes gadījumu objektīvos cēloņus, noskaidrojas, ka darba aprīkojuma un elektroinstrumentu lietošanas rada problēmas. Būvniecības uzņēmumos raksturīgākie speciālie darbi ir elektroiekārtu un elektrificēto darba rīku ekspluatācija. Diemžēl, veicot elektroietaišu un aparātu ekspluatācijas darbus ar paaugstinātu risku, nav skaidrības par darba drošības noteikumiem, jo juridiski tādi nepastāv. Analītiskajā daļā pētījumu rezultātā tiek izvērtēts, kas visvairāk var ietekmēt nodarbinātā elektrodrošību būvniecības nozarē, analizēta elektriskās strāvas iedarbības bīstamība un apskatīti aizsardzības tehniskie risinājumi. Izstrādāti priekšlikumi, lai būvniecības nozarē pilnveidotu un realizētu elektrodrošības kritērijus, lai nodrošinātu nodarbinātā elektrodrošību darba vidē. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Blikerts J. „Elektrodrošības kritēriji, to pilnveidošana būvniecībā un realizācija”: Maģistra darbs/ Darba zinātniskais vadītājs V.Ziemelis - Datorsalikums - Rīga: RTU, 2013. - 80 Lpp.
Atslēgas vārdi „Elektrodrošības kritēriji, to pilnveidošana būvniecībā un realizācija”
Atslēgas vārdi angļu valodā “Electrical Safety Criteria, their Improvement for the Construction Industry and Implementation”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 15:27:45