Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas ūnijas kā pasaules ekonomiskās integrācijas elements”
Nosaukums angļu valodā “Customs Union that World Economic Integration Element”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas ūnijas kā pasaules ekonomiskās integrācijas elements. Darba mērķis ir izpētīt muitas ūniju kā reģionālās ekonomiskās integrācijas pamatelementu nozīmīgumu, perspektīvas un īpatnības, novērtēt praktiskus iznākumus integrācijai pēc Latvijas piemēra, kā arī izstrādāt priekšlikumus un veikt secinājumus par muitas ūniju dibināšanas nepieciešamību. Diplomdarbs sastāv no trīs nodaļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas, kā arī secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras, avotu saraksta un pielikumiem. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta un izpētīta ekonomiskās integrācijas būtība, tās svarīgākie posmi un elementi, norādīti būtiskākie muitas ūniju dibināšanas un darbības aspekti, pierādīta un pamatota muitas ūnijas ekonomiskā efektivitāte. Analītiskajā daļā ir pieminētas lielākās pastāvošās pasaules muitas ūnijas. Ir atzīmēti un aprakstīti muitas ūniju veidošanās posmi, aktuālās tendences, darbības struktūra, ekonomiskie rādītāji, perspektīvas un problēmas. Praktiskajā daļā, balstoties uz teorētiskiem pētījumiem, analizēts reāls piemērs par valsts pievienošanos muitas ūnijai - Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai - un ar to saistītie ekonomiskie efekti. Diplomdarba pētījuma objekts ir valstu ekonomiskā integrācija un muitas ūnijas kā tās svarīgākais posms. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir muitas ūniju veidošanās un funkcionēšanas īpatnības, muitas ūniju mūsdienīgas attīstības tendences, kā arī muitas ūnijas aspektu ietekme uz Latvijas ekonomiku. Kopējais diplomdarba apjoms ir 76 lapaspuses, tai skaitā 22 attēli un 7 tabulas. Diplomdarbam ir trīs pielikumi. Kopā izmantoti 109 informācijas avoti: mācību grāmatas, statistikas datubāzes, analītiskie raksti, elektroniskie resursi un citi.
Atslēgas vārdi Muita, ūnija
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, union
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 11:36:16