Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Interneta veikala (izstrādāšana) atvēršana Uzbekistānas tirgū
Nosaukums angļu valodā development of Internet Shop in Uzbekistan Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents D.Ščeulovs
Anotācija Galvenie bakalaura darba mērķi un sasniedzamie rezultāti: darba ievadā ir formulēta darba aktualitāte, mērķis, uzdevumi, pētījuma priekšmets un objekts, ir norādītas pētījumu metodes un galvenie ierobežojumi. Ievadā tiek skaidroti teorētiskie un metodiskie darba izstrādes pamatprincipi, sniegts īss ieskats darba daļās un galvenajos secinājumos. Bakalaura darba analītiskā daļa sniedz ieskatu Uzbekijas tirgus raksturojumam, raksturo informācijas un telekomunikāciju tirgus attīstību un norāda uz nozīmīgākajiem tirgus attīstības virzieniem. Tiek raksturota biznesa uzsākšanas koncepcija, tās plānošana, attīstība, kā arī aprakstītas metodes problēmu novērtēšanai un atrisināšanai. Praktiskajā daļā autors pielieto apskatītos teorētiskos jautājumus praksē, sagatavojot un aprakstot tiešsaistes tirdzniecības uzņēmuma izveidošanas pamatprincipus. Tiek sniegti alternatīvi stratēģiskie modeļi un izstrādāts biznesa plāns. Visi aprēķini ir pamatoti, kā arī tiek sniegti pārdomāti ieteikumi uzņēmuma attīstībai. Darba noslēgumā ir pakopoti galvenie secinājumi par darbu un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Online tirdzniecības, Uzbekijas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Online Shopping, Uzbekistan Market, Business plan
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 14:37:52