Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminu darināšanas modeļu analīze tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Term-Formation Patterns in Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Terminu darināšanas modeļu analīze tehniskajā tulkošanā. Darba autore ir Vladislava Rudaka, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studente. Autore izpēta terminu darināšanas paņēmiena priekšstatu, kā arī šo procesa īpatnības gan avotvalodā, gan mērķvalodā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pārskata dažādu zinātnieku pamatdarbus, sāgādā būtiskus piemērus un analizē avottekstu. Darba praktiskajā daļā sniedz teksta tulkojumu no grāmatas System Design for Telecommunication Gateways (2011). Bakalaura darbs sastāv no 117 lapām. Šis darbs iekļauj ievadu, teorētisko daļu (30 lapas), praktisko daļu (77 lapas), secinājumus, bibliogrāfijas un trīs pielikumus (divi glosāriji, kas satur specifiskas terminoloģijas tulkojumu un abreviatūru tulkojumu; kā arī oriģinālo tekstu). Bibliogrāfijā minētas 47 grāmatas un raksti, 10 interneta avoti un 8 vārdnīcas.
Atslēgas vārdi morfoloģija, semantika, terminu darināšanas modelis, tehniskā tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā morphology, semantics, term-formation pattern, technical translation
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 13:17:59