Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing the operational efficiency of a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec., prof. K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta autors ir Karina Prokopiško. Diplomprojekta tēma: Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta daļa ietver sevī 5 pamatdaļas: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Analītiskā daļa ietver sevī uzņēmuma darbības raksturojumu un analīzi, uzņēmuma finanšu analīzi, kā arī SVID analīzi, uzņēmuma darbības problēmu noteikšanu un autores izvirzītus priekšlikumus. Projekta daļa (aprēķinu daļa) ietver sevī analītiskajā daļā atklāto uzņēmuma problēmu atrisinājumu, pielietojot matemātiskas un ekonomiskas aprēķinu metodes. Tehnoloģiskā daļa ietver sevī ražošanas uzņēmuma produkcijas datu bāzes veidošanas pamatprincipus, kā arī uzņēmuma mājas lapas izstrādāšanu. Darba un dabas aizsardzības daļa ietver sevī ražošanas uzņēmuma risku noteikšanu un aprakstu darba vietā, un preventīvo pasākumu plānu. Grafiskā daļa ietver sevī attēlus, tabulas, grafikus un diagrammas, kas tika izstrādātas balstoties uz iegūto darba gaitā informāciju. Diplomprojekta projekta daļa sastāv no 78 lapaspusēm. Diplomprojekta projekta daļa ietver sevī: 12 tabulas; 19 attēlus; 21 izmantotās literatūras vienības; 3 pielikumus Diplomprojektta grafiskā daļa sastāv no 20 grafikiem, tabulām un attēliem.
Atslēgas vārdi Karina Prokopiško Ražošanas uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts, Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Karina Prokopyshko Improvement project for the manufacturing enterprise, Graduation projekt
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 00:49:59